Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Alle ouders verzorgen de TussenSchoolseOpvang (TSO) met elkaar. Hieronder een bijlage met meer informatie over onze Tussenschoolse opvang. Het TSO rooster is te vinden onder “Actueel-roosters”.

Ouders die pleinwacht lopen worden om 12.00 uur op school verwacht, tot einde van de pauze om 13.00 uur.

TSO regeling de Rank