Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Alle ouders verzorgen de TussenSchoolseOpvang (TSO) met elkaar. Hieronder een bijlage met meer informatie over onze Tussenschoolse opvang. Het TSO rooster is te vinden onder “Actueel-roosters”.

TSO regeling de Rank