MR
Onze medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht of instemmingsrecht op een aantal beleidszaken zoals het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en het formatieplan. Ook kunnen ouders en personeel via de medezeggenschapsraad  onderwerpen doorgeven die zij besproken willen hebben.

email: mrderank@levwn.nl

GMR
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de wet medezeggenschap op scholen.