Algemene informatie
In onderstaand document kunt u meer informatie over diverse zaken terugvinden:

Informatie over onder andere schooltijden, leerplicht en verlof.
Aanvraag en gebruik Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Financiële bijdragen en verantwoording
Communicatie ouders-school
Omgangsprotocol gescheiden ouders
Protocol hoofdluis
GGD informatie

algemene informatie (1)

VOG aanvraag via website Gemeente Alkmaar- documenten:
VOG aanvraag gemeente Alkmaar 2022
Intentieverklaring doc 1
Intentieverklaring bijlage 2

Handleiding WIS Collect voor betaling verzamelfactuur:
WIS Collect wordt door de school gebruikt om de facturen en betalingen van de schoolkosten te digitaliseren.
Binnen WIS Collect heeft u als ouder/verzorger toegang tot de facturen en factuurvoorstellen die voor uw kind klaar staan.
Door middel van deze handleiding willen wij u wegwijs maken in WIS Collect zodat u optimaal van deze toepassing gebruik kunt maken.
Handleiding WIS Collect ouders 4.21

Schoolgids:
Onze schoolgids en expeditieplan zijn te vinden onder “onze school-schooldocumenten”

Centrum voor jeugd en gezin Alkmaar
Ondersteuning door de jeugdcoach en gezinscoach

Informatie over de Alkmaarpas
https://www.alkmaarpas.nl/tegoed/alkmaarpas_aanvragen

Informatie over de Huygenpas ( Heerhugowaard) en de Meedoenpas (Langedijk)
https://www.dijkenwaard.nl/zorg-werk-en-jeugd/inkomen-werk-en-schulden/laag-inkomen/huygenpas-en-meedoenpas

Stichting Leergeld  Alkmaar
Stichting Leergeld Alkmaar is een van de ruim 100 stichtingen van Leergeld Nederland. Ons doel is dat alle kinderen moeten kunnen meedoen.

Vanaf februari 2021 is deze stichting van start gegaan met het ondersteunen van kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar, woonachtig in Alkmaar, met het verstrekken van fietsen en laptops.

Ouders of verzorgers kunnen een aanvraag doen via de website: www.leergeldAlkmaar.nl

Voorop staat dat Leergeld Alkmaar maatwerk levert. Intermediairs onderzoeken tijdens een bezoek aan het gezin of het in aanmerking komt voor hulp. Daarbij is het gezinsinkomen (max. 120% van de bijstandsnorm en/of de afwezigheid van een andere instanties of organisatie die dezelfde hulp kan verstrekken). Ook mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening kunnen een aanvraag doen.

Heeft u een vraag? Mailen kan via een formulier op de site of bel 06-30043906 (ma. di. 10.00 – 15.00 uur.

Vergoeding leerlingvervoer vanuit Heerhugowaard en Dijk en Waard

https://www.heerhugowaard.nl/zorg-werk-en-jeugd/onderwijs-en-jeugd/leerlingenvervoer

fomulier: iMaZa-001_2021-2022

Aanvraag vanuit gemeente Dijk en Waard:

https://www.dijkenwaard.nl/zorg-werk-en-jeugd/onderwijs-en-jeugd/leerlingenvervoer