In bijgaand document (zie link) kunt u meer informatie over diverse zaken terugvinden:

Informatie over onder andere schooltijden, leerplicht en verlof.
Financiële bijdragen en verantwoording
Communicatie ouders-school
Omgangsprotocol gescheiden ouders
Protocol hoofdluis
GGD informatie
Protocol corona 2020-2021

algemene informatie 20_21 (5)

Onze schoolgids en expeditieplan zijn te vinden onder “onze school-schooldocumenten”

Corona beslisboom:

Beslisboom kind 0 jaar t-m groep 8 – BOinK, AJN, RIVM-060221.pdf