Als u uw kind op De Rank wilt inschrijven kunt u contact opnemen met school via bovenstaand telefoonnummer of via de mail: gbsderank@levwn.nl

Hierna volgt een kennismakingsgesprek met de directeur en/of met de welkomcommissie. Na deze gesprekken kunnen we de toelatingsprocedure afsluiten. Na het kennismakingsgesprek ontvangt u het aanmeldingsformulier.

We zien ernaar uit u te ontmoeten.

Vervolgens, als uw kind bijna vier jaar is, mag het op school komen kennismaken. Op onze school vindt de kennismaking plaats in overleg met de groepsleerkrachten van groep 0/1/2, in principe op de dinsdag- of donderdagmorgen voor de vierde verjaardag. Uw kind krijgt hier t.z.t. een uitnodiging voor van de leerkracht.

De kinderen mogen in principe de dag nadat ze vier jaar zijn geworden en overdag zindelijk zijn op school komen. Uitzonderingen op deze regel zijn dit schooljaar:

    • De kinderen die in december 4 jaar worden, starten de eerste dag na de kerstvakantie
    • De kinderen die in juni of juli jarig zijn, stromen na de zomervakantie in.

Informatieavond nieuwe ouders
Ieder voorjaar organiseren wij een informatieavond voor nieuwe ouders. Dit schooljaar is dit op 19 maart 2019. U bent van harte welkom!

Hieronder de uitnodiging van die morgen:

Speelmorgen (1)