Als u uw kind wilt inschrijven kunt u contact opnemen met school:

-via telefoonnummer 072-5156218

-via de mail: derank@levwn.nl

Hierna volgt een kennismakingsgesprek met de directeur. Na het kennismakingsgesprek ontvangt u het setje met aanmeldingsformulieren.

Vervolgens, wanneer uw kind bijna vier jaar is, mag het op school komen kennismaken. Op onze school vindt de kennismaking plaats in overleg met de groepsleerkrachten van groep 0/1, in principe op de dinsdag- of donderdagmorgen voor de vierde verjaardag. Uw kind krijgt hier t.z.t. een uitnodiging voor van de leerkracht.

De kinderen mogen in principe de dag nadat ze vier jaar zijn geworden en overdag zindelijk zijn op school komen. Uitzonderingen op deze regel zijn:

    • De kinderen die in december 4 jaar worden, starten de eerste dag na de kerstvakantie
    • De kinderen die in juni of juli jarig zijn, stromen na de zomervakantie in.

Informatiemorgen voor nieuwe ouders
Ieder voorjaar organiseren wij een informatiemoment voor nieuwe ouders. In verband met Corona gaan we hier dit huidige schooljaar op een andere manier vorm aan geven.

Bent u nieuwsgierig naar de school en ons onderwijs? Schroom niet, u kunt ons altijd bellen voor een afspraak!

We zien ernaar uit u te ontmoeten.