Als u uw kind wilt inschrijven kunt u contact opnemen met school:

via telefoonnummer 072-5156218

via de mail: gbsderank@levwn.nl

Hierna volgt een kennismakingsgesprek met de directeur. Na het kennismakingsgesprek ontvangt u het aanmeldingsformulier.

Vervolgens, als uw kind bijna vier jaar is, mag het op school komen kennismaken. Op onze school vindt de kennismaking plaats in overleg met de groepsleerkrachten van groep 0/1/2, in principe op de dinsdag- of donderdagmorgen voor de vierde verjaardag. Uw kind krijgt hier t.z.t. een uitnodiging voor van de leerkracht.

De kinderen mogen in principe de dag nadat ze vier jaar zijn geworden en overdag zindelijk zijn op school komen. Uitzonderingen op deze regel zijn:

    • De kinderen die in december 4 jaar worden, starten de eerste dag na de kerstvakantie
    • De kinderen die in juni of juli jarig zijn, stromen na de zomervakantie in.

Informatie nieuwe ouders
Ieder voorjaar organiseren wij een informatiemoment voor nieuwe ouders. In het schooljaar 2019/2020 is dit op 17 maart 2020. U bent van harte welkom!

We zien ernaar uit u te ontmoeten.