BSO is niet aanwezig op school. De kinderen die naar de BSO gaan worden na schooltijd opgehaald en naar de diverse locaties gebracht.  Kinderen van de Rank gaan diverse locaties in de omgeving. Hieronder een link naar diverse websites van deze locaties:

.https://www.skoa.nl/opvangvorm/buitenschoolse-opvang/

http://kinderopvangdepoppenkast.nl/

https://www.kiddies.nl/aanbod/bso

Gastouderbureau “De Herberg” voor kinderopvang voor de kleinere kinderen: