We werken op De Rank met Positive Behaviour Support. (PBS). Deze werkwijze is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. We benoemen het gedrag van de leerling dat past bij onze vastgestelde waarden: groei, plezier en vertrouwen, en leren dit de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna positief bekrachtigd. Zo wordt een veilig en positief schoolklimaat gevormd waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.