Samen geloven in groei.
Op De Rank hebben we hart voor alle kinderen en willen we hun talenten helpen ontwikkelen en stimuleren. Ons enthousiaste en leergierige team leert de kinderen hiervoor verantwoordelijkheid en eigenaarschap, om hen voor te bereiden op hun plek in een menswaardige samenleving.
Dit mag u van ons verwachten:

Een herkenbare en doorleefde identiteit
De Bijbel is onze leidraad, dat geeft onze hele onderwijs inhoud en kleur.
Ons hele team leeft vanuit de liefde voor Jezus Christus en wil dat uitdragen naar de kinderen.
In onze klassen komen verschillende identiteiten samen, maar de levende relatie met Jezus verbindt ons.

Een lerende cultuur
Onze leerkrachten zijn professionals en willen het beste uit de kinderen naar boven halen. Daarom werken we voortdurend samen aan onze professionalisering; leren we met en van elkaar. We onderwijzen de kinderen in 21ste eeuwse vaardigheden als samenwerken, een kritische houding, onderzoeksvragen stellen en presenteren.

Een open en veilig schoolklimaat
Wij vinden het heel belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat, zich veilig voelt en zelfvertrouwen krijgt. Daarmee komt een kind tot leren en ontwikkeling. In onze school besteden we daarom veel aandacht aan de sociaal emotionele vorming van kinderen. We geven aan groep 1 t/m 8 Kanjertraining. We gaan positief met elkaar om. Pestgedrag pakken we aan. Ieder kind hoort erbij op onze school!

Van betekenis voor de samenleving
Onze kinderen groeien op in een snel veranderende samenleving. We vinden het daarom belangrijk dat ze al jong kennis maken met de wereld en cultuur om zich heen en leren om daar op een verantwoordelijke manier mee om te gaan. We willen onze kinderen helpen zich te ontwikkelen tot jonge mensen die met hun passies en talenten bijdragen aan een menswaardige samenleving!

Educatief partnerschap
Wij geloven dat het opvoeden en ontwikkelen van kinderen een gedeelde missie is van school en ouders. We zoeken een gelijkwaardige samenwerking om onze belofte aan de kinderen te kunnen waarmaken. Deze belofte luidt:

Wij beloven onze leerlingen mee te helpen ontwikkelen tot jonge mensen, die met hun passie en talenten willen bijdragen aan een menswaardige samenleving. Zij kunnen dit omdat ze op school geleerd hebben vanuit wisselend perspectief te denken en vanuit verwondering voor Gods schepping. Ze hebben geleerd welke betekenis God in hun leven kan hebben en zijn in staat om vanuit de relatie met God hun leven en de wereld vorm te geven. En hoe ze aan deze wereld een bijdrage kunnen leveren.