Visie:
Alle kinderen zijn uniek geschapen door onze Hemelse Vader, ieder met eigen kenmerken en
kwaliteiten. Iedereen mag zich welkom voelen op De Rank.

Een kind maakt een brede ontwikkeling door met hart hoofd en handen. Je kunt hen
stimuleren of in de situatie brengen waarin ze de volgende stap verkennen en nemen. Om tot
die ontwikkeling te komen zijn er drie basisvoorwaarden nodig: autonomie (ik kan het zelf),
relatie (ik hoor erbij) en competentie (ik kan het).

De leerlingen leren als de lessen betekenisvol zijn:
– Een kind wordt betrokken bij de planning en de uitwerking van de basisstof en themawerk
– De sociaal culturele maatschappij halen we naar binnen of verkennen we
– We verbreden de belevingswereld van de kinderen.
– Ieder kind heeft recht op een passende instructie die tegemoet komt aan zijn manier van
leren binnen een heterogene groep.

Missie:
We willen alle leerlingen op een passend niveau lesgeven vanuit een betekenisvolle
context, aansluitend bij de behoefte van ieder kind. Zo kunnen we de talenten en gaven van
onze leerlingen helpen ontdekken en verder ontwikkelen. We doen dit met de Bijbel als onze
basis en leidraad, die de kinderen helpt bewust te maken van Gods liefde voor hen. Dit alles
geeft hen zelfvertrouwen en een hoge betrokkenheid en welbevinden, en maakt hen klaar
voor de volgende stap in de samenleving; het helpt hen ook gericht te zijn op de ander en uit
te delen van de gekregen gaven en talenten.

We willen ieder kind adaptief lesgeven, zodat iedere leerling in een passend tempo
noodzakelijke vaardigheden kan ontdekken en ontwikkelen. Wij willen ons thematisch
onderwijs, inclusief de basisvakken verder ontwikkelen, zodat iedere les boeiend en
betekenisvol is voor ieder kind. Zo spelen en werken ze met plezier.

Ambitie:
Hoe ziet dat eruit? Iedere leerling leert op zijn niveau en in zijn tempo en krijgt de
juiste instructie. Iedere les biedt voor ieder denkniveau voldoende uitdaging of ondersteuning. Iedere leerling toont eigenaarschap in het halen van vooraf vastgestelde doelen. Het team kent daartoe de leerlijn ‘reflecteren’ en past die toe door middel van het voeren van reflectiegesprekken met de groep en de individuele leerling.