De schoolgids:
De schoolgids is toegespitst op De Rank. Ouders krijgen brede informatie over allerlei schoolzaken, zoals het vakkenaanbod, de schooluren, de identiteit, communicatiemiddelen, klachtenregeling, leerling-zorg, doelstellingen van het onderwijs, veiligheid, pedagogisch klimaat etc. Ook is de schoolgids voorzien van belangrijke adressen.
Hieronder de link:
Venster schoolgids 2018-2019 41646-03AZ-000 17-07-2018

Het koersplan
Dit koersplan 2014-2018 van LEV-WN heeft maar één doel: onze organisatie inclusief onze scholen en schoolteams op koers houden in een onderwijswereld die volop in ontwikkeling is. Het plan is samen met een divers aantal groepen en personen tot stand gekomen.Zowel binnen LEV-WN als buiten onze organisatie dacht men (ouders, leerkrachten, directeuren en externe partners) mee over de inhoud ervan. In dit koersplan maken we de hoofdlijnen van ons beleid voor 2014-2018 bekend. Het koersplan voor de komende jaren zal in de loop van schooljaar 2018-2019 verschijnen.
koersplan-Hart-voor-alle-kinderen