De schoolgids:
De schoolgids is toegespitst op De Rank. Ouders krijgen informatie over allerlei schoolzaken, zoals het onderwijs, ondersteuning en ontwikkeling van leerlingen, etc.
Hieronder de link:

Schoolgids De Rank 2022-2023

Het Schoolondersteuningsprofiel:
In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. Dit is het profiel voor het bieden van passend onderwijs.

De RANK schoolondersteuningsplan_2021-2025

Het Schoolplan:
In het schoolplan maken we de hoofdlijnen van ons beleid voor 2019-2023 bekend. Hieruit vloeit ons expeditieplan voort.

Schoolplan 2019-2023 De Rank

De Rank schoolprofiel-expeditieplan 2019-23

20210120 Het Licht schijnt