De schoolgids:
De schoolgids is toegespitst op De Rank. Ouders krijgen informatie over allerlei schoolzaken, zoals het onderwijs, ondersteuning en ontwikkeling van leerlingen, etc.
Hieronder de link:

Venster schoolgids 2021-2022 41646-03AZ-000 16-12-2021 (2)

Het Expeditie- en Schoolplan
In het schoolplan maken we de hoofdlijnen van ons beleid voor 2019-2023 bekend. Samen met ons team, collega-scholen en ouders hebben we onze visie op onderwijs verwoord en uitgewerkt in een vierjarig stappenplan. We voelen de urgentie om een transitie in te gaan. We willen de leerlingen volgen in hun ontwikkeling, maar voelen ons beperkt door het huidige onderwijssyteem. Schooljaar 2019-2020 onderzoeken we hoe we ons nieuwe onderwijs gaan vormgeven, zodat we onze leidende principes kunnen navolgen. Die verwoorden we zo:

We hebben geloof in ontwikkeling
Kinderen spelen en werken met plezier
We groeien samen in verwondering

Hieruit vloeit ons expeditieplan voort.

Schoolplan 2019-2023 De Rank

De Rank schoolprofiel-expeditieplan 2019-23 (1)

3. 20210120 Het Licht schijnt