Onze school met de Bijbel als basis
De Rank biedt onderwijs met de Bijbel als basis. Wat betekent dat en hoe zie je dat terug op
onze school?
Onze christelijke identiteit is het fundament onder onze ambitie om goed onderwijs te geven.
De Bijbel is de bron waaruit wij putten. Het bevat waarheid en goedheid en heeft
zeggingskracht voor heel ons leven en heel de samenleving. Wij zien Jezus Christus als ons
grote voorbeeld en willen leven zoals Hij bedoeld heeft.

Wij hebben de opdracht dit geloof door te geven en voor te leven aan onze kinderen. Als
school bieden wij kinderen de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen en in al hun eigenheid
te zijn en te worden zoals God hen bedoeld heeft.

Onze leerkrachten leven en werken vanuit hun geloof in Jezus Christus. Wij leven onze
leerlingen voor hoe de zeggingskracht van de Bijbel een plek kan krijgen in ons leven, zoals
bijvoorbeeld in hoe wij met hen omgaan en ook met elkaar en met hun ouders.

Zichtbaar en doorleefd
De kinderen krijgen dagelijks bijbelonderwijs met de methode Levend Water en leren daarbij
passende liederen. Iedere twee weken is er een christelijke weekopening. Christelijke feesten
vieren we met de bouwen, per jaar is er een viering met ouders en wijkgenoten.
Maar onze christelijke identiteit is niet alleen zichtbaar in vertellingen, vieringen en gebed,
maar ook in hoe we met elkaar en de wereld omgaan. Jezus’ dienende en liefdevolle
levenshouding geeft ons richtlijnen voor ons dagelijks leven. Zo vormen we een gemeenschap
waarin ruimte is voor elk kind en iedere ouder en waarin we de leerlingen toerusten voor hun
toekomst in een dynamische samenleving.

Alle kinderen zijn welkom op De Rank, en we willen ieder kind helpen bij het onderhouden
van een relatie met onze levende God. Als ouder onderteken je dat we dit terug laten komen
in ons onderwijs en dat je daar als ouder mee akkoord gaat. We willen voorkomen dat
kinderen in een loyaliteits-spagaat komen tussen school en thuis.