De Rank in 1 minuut

Ieder kind heeft unieke talenten ontvangen van God. Op basisschool De Rank in Alkmaar komen deze tot groei en bloei. Hoe? Door persoonlijke aandacht voor iedere leerling; in ons onderwijs staat het kind centraal.
De Rank heeft moderne leermethodes met digitale hulpmiddelen en biedt een fijn en veilig schoolklimaat.
Waar de Bijbel de bron is, iedere schooldag!

De Rank is een basisschool waar ouders die christen zijn hun kinderen graag aan toevertrouwen. We zijn een school met de Bijbel als basis, medewerkers zijn christen en werken vanuit hun geloof. Ouders die voor onze school kiezen vinden het waardevol dat hun kind onderwijs krijgt vanuit een christelijke levensovertuiging.
Onze medewerkers leven en werken vanuit hun geloof. Onze missie? Talenten en gaven van onze leerlingen helpen ontdekken én ontwikkelen.

Wat onze school uniek maakt? Om te beginnen de vertrouwde en veilige omgeving waar alle kinderen met plezier kunnen leren en werken. Samen met jou als ouder willen we de leerlingen meehelpen om zich te ontwikkelen tot trotse, zelfverzekerde jonge mensen. Een nieuwe generatie die zijn gaven en talenten óók wil uitdelen aan anderen. Ons team is enthousiast en leergierig en staat open voor continue verbetering om betekenisvol onderwijs te geven. Nu en straks.

Zullen we eens kennismaken? We nemen graag uitgebreid de tijd voor jou en je kind.
Bel Susanne voor een afspraak of antwoord op je vragen (072 515 6218) of stuur een mail naar derank@levwn.nl