De gehele jaarplanning met daarin de vakanties, overige vrije dagen en activiteiten kunt u ook terugvinden in onze digitale agenda, onder kopje “-actueel- agenda”, en ook helemaal onderaan op de welkompagina van deze website. Tevens zullen we deze dagen toevoegen in de agenda van de Parro app.

Hoewel we ons best doen om bijgaand agendaoverzicht zoveel mogelijk aan te houden wil het helaas ook wel eens gebeuren dat er in de loop van het jaar iets gewijzigd moet worden. Daarom is het bekijken en bijhouden van de agenda op de website aan te bevelen.

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2022-2023 EERSTE DAG LAATSTE DAG
zomervakantie 2022  18 juli 26 augustus
personeelsdag LEV-WN 16 september 16 september
herfstvakantie 17 oktober 21 oktober
studiedag 1 24 oktober 24 oktober
studiedag 2 6 december 6 december
laatste vrijdag voor de kerstvakantie zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij 23 december 23 december
kerstvakantie 26 december 6 januari
studiedag 3 20 januari 20 januari
kinderen eerder vrij ivm cursus team: 12.00 uur 15 februari 15 februari
voorjaarsvakantie 27 februari 3 maart
studiedag 4 6 maart 6 maart
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 7 april 10 april
meivakantie 24 april 5 mei
Hemelvaartsdag + vrijdag 18 mei 19 mei
Tweede Pinksterdag 29 mei 29 mei
studiedag 5 30 juni 30 juni
start zomervakantie groep 8 v.a. 20 juli
laatste schooldag/ start zomervakantie 2023: 12.00 uur 21 juli 31 augustus

                                                                                                   

AGENDA OVERZICHT JAARPLANNING 2022-2023

eerste schooldag; 8.30 uur gezamelijke jaaropening op het plein 29 augustus
10 minuten gesprekken met alle ouders (en met kinderen vanaf groep 3)
de ouders; middag en avond
6 september
schoonmaakavond 1; volgens rooster 20 september
sportdag 28 sept
maandviering op het plein 3 oktober
oudergesprekken facultatief;15.00-17.00 uur 11 oktober
inloopavond voor ouders, kinderen en andere belangstellenden: 19.00-20.00 uur 13 oktober
ouderavond groep 8 Voortgezet onderwijs (VO)  26 oktober
ouderavond Kanjertraining: 19.30 uur -21.30 uur 10 november
maandviering op het plein 21 november
10 minuten gesprekken met alle ouders; middag en avond 22 november
schoonmaakavond 2 29 november
Sinterklaas op school 5 december
kerstviering met alle ouders, kinderen en andere belangstellenden
19.00 uur-20.00 uur
22 december
maandviering op het plein 12 januari
oudergesprekken facultatief; 15.00 uur -17.00 uur 17 januari
10 minutengesprekken met alle ouders; middag en avond 8 februari
oudergesprekken VO advies groep 8 7 februari
schoonmaakavond 3 21 februari
maandviering op het plein 7 maart
open lesmorgen 14 en 16 maart
oudergesprekken facultatief; 15.00 uur -17.00 uur 28 maart
schoolvoetval groep 5-8, georganiseerd door gemeente Alkmaar 5 april
CITO eindtoets  17-20 april
maandviering op het plein 11 mei
kamp groep 8 22-24 mei
oudergesprekken facultatief; 15.00 uur -17.00 uur 25 mei
schoonmaakavond 4 30 mei
maandviering op het plein 29 juni
oudergesprekken facultatief; 15.00 uur-17.00 uur 12 juli
doorschuifochtend 13 juli
afscheidsmusical en laatste schooldag groep 8 19 juli
laatste schooldag tot 12.00 uur. 21 juli