De gehele jaarplanning met daarin de vakanties, overige vrije dagen en activiteiten kunt u ook terugvinden in onze digitale agenda, onder kopje “-actueel- agenda”, en ook helemaal onderaan op de welkompagina van deze website

Hoewel we ons best doen om bijgaand agendaoverzicht zoveel mogelijk aan te houden wil het helaas ook wel eens gebeuren dat er in de loop van het jaar iets gewijzigd moet worden. Daarom is het bekijken en bijhouden van de agenda op de website aan te bevelen.

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2020-2021 EERSTE DAG LAATSTE DAG
zomervakantie 2020 6  juli 14 augustus
Alkmaar ontzet/ studiedag 1 8 oktober 8 oktober
herfstvakantie 12 oktober 16 oktober
studiedag 2 11 november 11 november
kerstvakantie 21 december 1 januari
studie/ werkdrukdagen 29 januari 1 februari
voorjaarsvakantie 22  februari 26 februari
studiedag 3 1 maart 1 maart
Goede Vrijdag en Pasen 2 april 5 april
meivakantie 26 april 7 mei
Hemelvaartsdag + vrijdag 13 mei 14 mei
Pinksteren 24 mei 24 mei
Personeelsdag LEV-WN; onder voorbehoud 4 juni 4 juni
studie/ werkdrukdagen 17 juni 18 juni
start zomervakantie groep 8 11 juli
laatste schooldag/ start zomervakantie 2021 12 juli 20 augustus

                                                                                                   

AGENDA OVERZICHT JAARPLANNING 2020-2021

eerste schooldag; jaaropening 17 augustus
schoonmaakavond 1 25 augustus
oudergesprekken: in deze 2 weken organiseren de leerkrachten gespreksmomenten met
de ouders. Inschrijving gaat via de Parro-app

28 september-  7
oktober
schoonmaakavond 2 22 september
inloopavond van 19.00-20.00 uur; onder voorbehoud van richtlijnen RIVM 7 oktober
ouderavond onderwijsvernieuwingen; onder voorbehoud van richtlijnen RIVM 29 oktober
schoonmaakavond 3 3 november
Sinterklaas op school 3 december
kerstviering 17 december
schoonmaakavond 4 12 januari
toetsweken 11-22 januari
oudergesprekken: in deze week organiseren de leerkrachten gespreksmomenten met de ouders. Inschrijving gaat via de Parro-app. (datum is verzet van februari naar maart) 15-19 maart
portfolio’s mee 11 februari
schoonmaakavond 5 16 februari
schoonmaakavond 6 16 maart
informatiemorgen nieuwe ouders: zal verzet worden naar het najaar
kamp groep 8; onder voorbehoud 30 maart-1 april
schoonmaakavond 7 13 april
CITO eindtoets en Entreetoets groep 7 20 t/m 22 april
inloopavond; onder voorbehoud van richtlijnen RIVM 22 april
toetsweken 1-11 juni
schoonmaakavond 8 8 juni
oudergesprekken: in deze week organiseren de leerkrachten
gespreksmomenten met
de ouders. Inschrijving gaat via de Parro-app
28 juni-3 juli
doorschuifochtend 1 juli
afscheidsmusical en laatste schooldag groep 8 7 juli
portfolio mee 8 juli
laatste schooldag en jaarsluiting 9 juli