TussenSchoolse Opvang:
Hier vindt u de pleinwachtroosters voor komend schooljaar:

1e helft van het jaar:

TSO rooster 201920

2e helft van het jaar:

TSO rooster 2020

Schoonmaakrooster:
schoonmaakrooster 2019-2020 (1)

Liedlijst 

Liedlijst de Rank 2019-2020

Wasrooster:

Wasrooster De Rank 2019-2020

Bidgroep ouders:

“We vinden het fijn en belangrijk om te bidden en geloven dat we in alles afhankelijk zijn van God en Hij de basis is van ons leven. We zien door dit bidden God aan het werk op school en er gebeuren mooie dingen! ”

De bidgroep komt iedere maandagochtend samen met een ieder die mee wil doen, om te bidden voor de school.
Soms zijn er specifieke dingen om voor te bidden, de andere keer wordt er algemeen voor de school gebeden.
Wil je iets delen en mee bidden?
Je bent welkom! maandag van 08.30-09.00 in het handvaardigheidslokaal.(ruimte naast het keukentje)